Smart Railway Solution
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
email: gayermarksmartrailwaysolution.hu       telefon: +36-20-5655123
Társaságunkról Időszakos oktatások Időszakos vizsgák Vasútszakmai alapképzések Vasúti járművezetői alapképzések Vonalismereti képzések Típusismereti képzések „Oktató mozdonyvezetői” képzések Elévült vizsgák felújítása Határforgalmi oktatások és vizsgák   English   Deutsch Útvonalkönyvek Társaságunkról Induló képzések Kapcsolat

Vasútszakmai gyakorlati oktatói („oktató mozdonyvezető, kocsivizsgáló, forgalmi szolgálattevő”)

2023. tavaszán vasútszakmai gyakorlati oktatói („oktató mozdonyvezető”, „oktató kocsivizsgáló”, „oktató forgalmi szolgálattevő”) tanfolyamot indítunk, Budapesten.
 
A 19/2011 (V. 10.) NFM rendelet előírja, hogy a Vasúti járművezetők képzése során, a felügyelet alatti járművezetési gyakorlat közben, a gyakornok (tanuló) vasúti járművezetők (mozdonyvezetők, vasúti munkagép vezetők) felügyeletét ellátó másik járművezetőnek egy külön képzettséggel, vasútszakmai gyakorlati oktatói (avagy „oktató mozdonyvezetői”, „oktató kocsivizsgáló”, „oktató forgalmi szolgálattevő”) képesítéssel kell rendelkezniük. Hasonló a helyzet kocsivizsgálók, forgalmi szolgálattevők alapképzése esetén is.
 
Tanfolyamunk erre a hatósági alapvizsgára készít fel.
 
A gyakorlati vasútszakmai műszaki oktatói végzettség (és hatósági regisztráció) nemcsak az újonnan kiképzendő járművezetők kíséretéhez (felügyeletéhez) szükséges, hanem feltétel ez a típus- és vonalismereti utak során is. Ugyanezzel a képesítéssel lehet vasútszakmai alapképzések elméleti részéhez tartozó gyakorlati órákon is oktatni.
 
A képzés a KTI-VKMK által 2022-ben kiadott friss képzési program szerint zajlik. A képzés óraszáma: 148 oktatási óra. A képzés heti két (egymás utáni) munkanapon történik.
 
A részvételi díj: 395.000 forint + ÁFA / fő + hatósági vizsgadíj (a Vasúti Vizsgaközpont díjtáblázata szerint).
 
A beiratkozás feltétele:
- középiskolai végzettség (érettségi), saját célú és keskenynyomtávolságú pályahálózaton középfokú (szakiskolai, szakmunkás) végzettség is elegendő
- legalább 5 év szakmai gyakorlat
- vasúti járművezetői képesítés, vagy más (pl. kocsivizsgálói) vasúti szakvizsga
 
Jelentkezési határidő: 2023. április 15., a jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és e-mailben vagy postai úton történő visszaküldésével lehetséges.
 
A Jelentkezési laphoz csatolni kell:
- az érvényes vasúti szakvizsgák meglétét igazoló dokumentum(ok) másolatát,
- a legmagasabb állami iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát.
 
A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.
 
Letölthető dokumentumok:
Jelentkezési lap (Word dokumentum, 78 kB)
© Smart Railway Solution Kft. 2014-2016 © 2016